Tijela centra

Upravno vijeće
Predsjednica Upravnog vijeća: Vesela Primorac 099/848 9449

Ravnateljica
Mirna Voljevica, bacc.therap.occup. 01/3010-890

Stručno vijeće
Predsjednica: Suzana Alpeza Ćurić, mag.educ.rehab. 01/3010-890

 

Centar “Sunčev sjaj”

Našička ulica 3, 10000 Zagreb

Izdvojeno iz galerije

P1010023 P1010035 image-27c61350e29578c2dfdd9d5c323ee9bd7a13cd4a356c1d9debf9dab770df6c8d-V P1010027 image-d428420ebd6b7b0bb85ef16c4c98e7b90249b0c76749640294fde5a9126b8674-V image-f18b451aaa6a26d17f01abb95828af23a4bb3a980a156fd630ebfe0b1c519603-V