Tijela centra

Upravno vijeće
Predsjednica Upravnog vijeća: Vesela Primorac 099/848 9449

Ravnateljica
Mirna Voljevica, bacc.therap.occup. 01/3010-890

Stručno vijeće
Predsjednica: Suzana Alpeza Ćurić, mag.educ.rehab. 01/3010-890

 

Centar “Sunčev sjaj”

Našička ulica 3, 10000 Zagreb

Izdvojeno iz galerije

P1010016 image-3a79e931e2effe8dd49c64cd31e593a1a3bc79cf97f3b572baeb1ec2553165b1-V P1010029 P1010043 image-d428420ebd6b7b0bb85ef16c4c98e7b90249b0c76749640294fde5a9126b8674-V image-eb95251bdbf247cf34d46a4672677f91f60c98a190f3c6372b421f8462d8359b-V