Tijela centra

Upravno vijeće
Predsjednica Upravnog vijeća: Vesela Primorac 099/848 9449

Ravnateljica
Mirna Voljevica, bacc.therap.occup. 01/3010-890

Stručno vijeće
Predsjednica: Suzana Alpeza Ćurić, mag.educ.rehab. 01/3010-890

 

Centar “Sunčev sjaj”

Našička ulica 3, 10000 Zagreb

Izdvojeno iz galerije

20140518_123023 image-a931db0b7b56f7c756d57b3cc36483c2bd5404c2489bab85cbd576459a442710-V 20151217_141855 image-0fa9885f60a792726cfdffbfbaadc60beb52de7956ef01320091d9b93d67d29c-V image-420f84f2b3ff0b7873cf9de4bcd539db013478f3630fccad7394234123856810-V IMG-c7180da78be09653cbc1c67159e3d493-V