Ustroj centra

Centar Sučev sjaj obavlja djelatnost za koju je registriran, u sjedištu ustanove kao jedna organizacijska jedinica.

Centar “Sunčev sjaj”

Našička ulica 3, 10000 Zagreb

Izdvojeno iz galerije

suncev-sjaj-slikaA-5 P1010023 20140518_125657 20140518_123023 image-8cb0a2aee985bc6a8348a7c42d4473404fa7f079c7a32eac3b2e8fe143bb8bc1-V 20180918_115231