Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dnevni centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti „Sunčev sjaj“ ( u daljnjem tekstu: Centar Sunčev sjaj) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Centru Sunčev sjaj.

Pisani zahtjev podnosi se :

  • Putem pošte na adresu:

Dnevni centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti „Sunčev sjaj“

Našička 3, 10000 Zagreb

  • Putem telefaxa na broj 01/3010-890
  • Putem elektroničke pošte na adresu: centarsuncevsjaj@net.hr
  • Putem web-obrasca na internetu.

Usmeni zahtjev zaprima osoba za informiranje Centra Sunčev sjaj na broj telefona 01/3010-890.

Za rješavanje pojedinačnih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informaciji mjerodavna je osoba za informiranje Suzana Alpeza Ćurić, mag.educ.rehab.

Korisniku kome je omogućen pristup informaciji naplaćuje se naknada sukladno kriterijima za određivanje visine naknade.

Dokumenti

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Katalog informacija

Zahtjev za pristup informaciji (doc)

 

 

Centar “Sunčev sjaj”

Našička ulica 3, 10000 Zagreb

Izdvojeno iz galerije

P1010018 image-d6f12afee141843e37cbbf8a7bbe48b0d1579ad5a11c7584a2ba78b61ad04d84-V image-a482fa2eec7903d0768174fc7fc5d4677d2e84e998452584c256d7f47e8eb450-V image-0-02-05-0139ff084de52a1cd839ee6d4c5a3f2c74585cd713a3ff30d266a318d6e2c25b-V 20141119_121906 P1010043